I HIGH GOWY SYITYASAT ÜPJÜN ED. .RIS

GENCOR GURNAMASY

Bize ynan, saýla

Biz hakda

  • baout

Gysgaça düşündiriş :

“Feice Partlama garşy Elektrik Co., Ltd.” “Hytaý Kommunistik Partiýasynyň doglan ýeri”, Zhejiang, Jiaxing şäherinde ýerleşýär.Bu ýokary hilli “II synp” zawodynda partlama garşy elektrik önümlerini we yşyklandyryş enjamlaryny öndürmekde ýöriteleşen öndüriji we hyzmat üpjün ediji.Nebit, himiýa, tebigy gaz, deňiz platformalary, harby, ýangyn söndüriji, demir ýollar, portlar we beýleki ugurlarda önümler köp ýyl bäri bu pudakda ilkinji üçlügiň hataryna girýär.

Sergi çärelerine gatnaşyň

WAKALAR WE Söwda görkezişleri