• cpbaner

Partlama garşy başlangyç

 • BQC53 series explosion-proof electromagnetic starter

  BQC53 seriýaly partlama garşy elektromagnit başlangyç

  1. Nebit ekspluatasiýasy, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, deňizdäki nebit platformasy, nebit tankeri we ş.m. ýaly ýangyjy we partlaýjy gaz gurşawynda giňden ulanylýar. gaýtadan işlemek;

  2. Partlaýjy gaz gurşawynyň 1-nji zonasyna we 2-nji zonasyna degişlidir;

  3. Partlaýjy gaz gurşawyna IIA, IIB, IIC degişlidir;

  4. lamangyn tozan gurşawynyň 21 we 22-nji ýerlerine degişlidir;

  5. Temperatura toparyna degişlidir T1 ~ T4 / T5 / T6;

  6. Üç fazaly garaguş kapasasynyň hereketlendirijisini uzakdan başlamak ýa-da gönüden-göni dolandyrmak üçin ulanylyp bilner, naprýatageeniýede, gysga utgaşmada we fazanyň näsazlygynda motoryň artykmaç ýüküni gorap biler.Gurmak wagtynda deslapky güýç paýlanyşy we goragy hem bolmaly.


 • BF 2 8159-g series Explosioncorrosion-proof circuit breaker
 • FCDZ52 series Explosion-proof circuit breaker

  FCDZ52 seriýasy Partlama garşy zynjyr döwüjisi

  1. Nebit ekspluatasiýasy, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, deňizdäki nebit platformasy, nebit tankeri we ş.m. ýaly ýangyjy we partlaýjy gaz gurşawynda giňden ulanylýar. gaýtadan işlemek;

  2. Partlaýjy gaz gurşawynyň 1-nji zonasyna we 2-nji zonasyna degişlidir;

  3. Partlaýjy gaz gurşawyna IIA, IIB, IIC degişlidir;

  4. lamangyn tozan gurşawynyň 21 we 22-nji ýerlerine degişlidir;

  5. Temperatura toparyna degişlidir T1 ~ T4 / T5 / T6;

  6. Zynjyry ýygy-ýygydan açmak we öçürmek, hem-de elektrik toguny dolandyrmak funksiýasy hökmünde ýol aşa ýüklemek, gysga utgaşma we ş.m. bilen goralýar.


 • DG58-DQ Series explosion-proof power distribution box (electromagnetic start)

  DG58-DQ seriýaly partlama garşy güýç paýlaýyş gutusy (elektromagnit başlangyç)

  1. Nebit ekspluatasiýasy, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, deňizdäki nebit platformasy, nebit tankeri we ş.m. ýaly ýangyjy we partlaýjy gaz gurşawynda giňden ulanylýar. gaýtadan işlemek;

  2. Partlaýjy gaz gurşawynyň 1-nji zonasyna we 2-nji zonasyna degişlidir;

  3. Partlaýjy gaz gurşawyna IIA, IIB, IIC degişlidir;

  4. lamangyn tozan gurşawynyň 21 we 22-nji ýerlerine degişlidir;

  5. Temperatura toparyna degişlidir T1 ~ T4 / T5 / T6;

  6. Dolandyrylýan zynjyryň artykmaç ýüklenmegi we gysga utgaşdyrylmagy we motory ýük hökmünde başlamak we duruzmak, hereketlendirijiniň başlangyjyny, durmagyny, öňe we tersine gözegçilik etmegi we ş.m. şeýle hem ölçeýjini elektrik bilen üpjün edýär.