• cpbaner

Plastmassa partlama garşy

 • BCZ8060 series Explosion-corrosion-proof plug socket device

  BCZ8060 seriýasy Partlama-poslama garşy wilka rozetkasy enjamy

  1. Nebit ekspluatasiýasy, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, deňizdäki nebit platformasy, nebit tankeri we ş.m. ýaly ýangyjy we partlaýjy gaz gurşawynda giňden ulanylýar. gaýtadan işlemek;

  2. Partlaýjy gaz gurşawynyň 1-nji zonasyna we 2-nji zonasyna degişlidir;

  3. Partlaýjy gaz gurşawyna IIA, IIB, IIC degişlidir;

  4. lamangyn tozan gurşawynyň 21 we 22-nji ýerlerine degişlidir;

  5. Poslaýjy gazlara, çyglylyga we ýokary gorag talaplaryna degişlidir;

  6. Temperatura toparyna degişlidir T1 ~ T6;

  7. AC 50HZ setirine we 690V (380V) naprýa .eniýe kabellerine we elektrik enjamlaryna birikdiriji enjam hökmünde ulanylýar.


 • BCZ8030 series Explosion-corrosion-proof plug socket device

  BCZ8030 seriýasy Partlama-poslama garşy wilka rozetkasy

  1. Nebit ekspluatasiýasy, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, deňizdäki nebit platformasy, nebit tankeri we ş.m. ýaly ýangyjy we partlaýjy gaz gurşawynda giňden ulanylýar. gaýtadan işlemek;

  2. Partlaýjy gaz gurşawynyň 1-nji zonasyna we 2-nji zonasyna degişlidir;

  3. Partlaýjy gaz gurşawyna IIA, IIB, IIC degişlidir;

  4. lamangyn tozan gurşawynyň 21 we 22-nji ýerlerine degişlidir;

  5. Poslaýjy gazlara, çyglylyga we ýokary gorag talaplaryna degişlidir;

  6. Temperatura toparyna degişlidir T1 ~ T6;

  7. AC 50HZ-de kabeller we elektrik enjamlary, 690V (380V) setirde naprýa .eniýe üçin birikdiriji enjam hökmünde ulanylýar.


 • BYS series Explosion-proof anti-corrosion plastic (LED) fluorescent lamps

  BYS seriýasy Partlama garşy poslama garşy plastmassa (LED) floresan lampalar

  1. Nebit gözleginde, nebiti gaýtadan işlemekde, himiki, harby we beýleki howply ýerlerde we deňizdäki nebit platformalarynda, nebit tankerlerinde we umumy yşyklandyryş we yşyklandyryş maksatly giň ýerlerde giňden ulanylýar;

  2. partlaýjy gaz atmosferasy üçin 2;

  3. Partlaýjy gaz atmosferasyna IIA, IIB, II C degişlidir;

  4. 21, 22 ýanýan tozan gurşawy üçin amatly;

  5. placeserlerde poslaýjy gazlary öz içine alýan ýokary, çygly gorag talaplaryna degişlidir;

  6. Energiýany tygşytlaýan taslamalar we tehniki hyzmat üçin yşyklandyryş

  çalyşmak kyn ýeri.


 • BF 2 8158-S series Explosionerosion-proof operation post

  BF 2 8158-S seriýasy Partlamadan goraýan iş posty

  1. Nebit ekspluatasiýasy, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, deňizdäki nebit ýaly ýangyjy we partlaýjy gaz gurşawynda giňden ulanylýar.

  platforma, nebit tankeri we ş.m. Harby senagat, port, däne saklamak we metal gaýtadan işlemek ýaly ýanýan tozan ýerlerinde hem ulanylýar;

  2. Partlaýjy gaz gurşawynyň 1-nji zonasyna we 2-nji zonasyna degişlidir;

  3. Partlaýjy gaz gurşawyna IIA, IIB, IIC degişlidir;

  4. lamangyn tozan gurşawynyň 21 we 22-nji ýerlerine degişlidir;

  5. Poslaýjy gazlara, çyglylyga we ýokary gorag talaplaryna degişlidir;

  6. Temperatura toparyna degişlidir T1 ~ T6;

  7. Elektromagnit enjamyny dolandyrylýan motoryň töwereginde motory uzakdan ýa-da gytaklaýyn dolandyryň we elektrik guralynyň we signal çyrasynyň üsti bilen dolandyrylýan zynjyryň işleýşine gözegçilik ediň.


 • LA5821 series Explosion-corrosion-proof control button

  LA5821 seriýasy Partlama-poslama garşy dolandyryş düwmesi

  1. Nebit ekspluatasiýasy, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, deňizdäki nebit platformasy, nebit tankeri we ş.m. ýaly ýangyjy we partlaýjy gaz gurşawynda giňden ulanylýar. gaýtadan işlemek;

  2. Partlaýjy gaz gurşawynyň 1-nji zonasyna we 2-nji zonasyna degişlidir;

  3. Partlaýjy gaz gurşawyna IIA, IIB, IIC degişlidir;

  4. lamangyn tozan gurşawynyň 21 we 22-nji ýerlerine degişlidir;

  5. Poslaýjy gazlara, çyglylyga we ýokary gorag talaplaryna degişlidir;

  6. Temperatura toparyna degişlidir T1 ~ T6;

  7. Dolandyryş zynjyryndaky kiçi tok zynjyryny gysga utgaşdyrmak ýa-da aýyrmak üçin ulanylýar, kontaktlar we röleler ýaly elektrik birliklerine gözegçilik etmek üçin buýruk.


 • BF 2 8159-S series Explosioncorrosion-proof illumination (power) distribution box

  BF 2 8159-S seriýasy Partlama korroziýa garşy yşyklandyryş (güýç) paýlaýyş gutusy

  1. Nebit ekspluatasiýasy, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, deňizdäki nebit platformasy, nebit tankeri we ş.m. ýaly ýangyjy we partlaýjy gaz gurşawynda giňden ulanylýar. gaýtadan işlemek;

  2. Partlaýjy gaz gurşawynyň 1-nji zonasyna we 2-nji zonasyna degişlidir;

  3. Partlaýjy gaz gurşawyna IIA, IIB, IIC degişlidir;

  4. lamangyn tozan gurşawynyň 21 we 22-nji ýerlerine degişlidir;

  5. Poslaýjy gazlara, çyglylyga we ýokary gorag talaplaryna degişlidir;

  6. Temperatura toparyna degişlidir T1 ~ T4;

  7. Yşyklandyryş ýa-da elektrik liniýalary üçin elektrik paýlanyşy, gözegçilik / öçürmek üçin elektrik enjamlary ýa-da tehniki hyzmaty we paýlanyşy barlamak.


 • BF 2 8158-S series Explosioncorrosion-proof control box

  BF 2 8158-S seriýasy Partlama korroziýa garşy dolandyryş gutusy

  1. Nebit ekspluatasiýasy, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, deňizdäki nebit platformasy, nebit tankeri we ş.m. ýaly ýangyjy we partlaýjy gaz gurşawynda giňden ulanylýar. gaýtadan işlemek;

  2. Partlaýjy gaz gurşawynyň 1-nji zonasyna we 2-nji zonasyna degişlidir;

  3. Partlaýjy gaz gurşawyna IIA, IIB, IIC degişlidir;

  4. lamangyn tozan gurşawynyň 21 we 22-nji ýerlerine degişlidir;

  5. Poslaýjy gazlara, çyglylyga we ýokary gorag talaplaryna degişlidir;

  6. Temperatura toparyna degişlidir T1 ~ T6;

  7. Elektromagnit enjamlaryny uzak aralykda işlediň ýa-da dolandyrylýan motoryň töwereginde birnäçe hereketlendirijini gytaklaýyn dolandyryň we elektrik gurallary we signal çyralary arkaly dolandyrylýan zynjyryň işleýşine gözegçilik ediň.


 • BF 2 8159-S series Explosioncorrosion-proof circuit breaker

  BF 2 8159-S seriýasy Partlama korroziýa garşy öçüriji

  1. Nebit ekspluatasiýasy, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, deňizdäki nebit platformasy, nebit tankeri we ş.m. ýaly ýangyjy we partlaýjy gaz gurşawynda giňden ulanylýar. gaýtadan işlemek;

  2. Partlaýjy gaz gurşawynyň 1-nji zonasyna we 2-nji zonasyna degişlidir;

  3. Partlaýjy gaz gurşawyna IIA, IIB, IIC degişlidir;

  4. lamangyn tozan gurşawynyň 21 we 22-nji ýerlerine degişlidir;

  5. Poslaýjy gazlara, çyglylyga we ýokary gorag talaplaryna degişlidir;

  6. Temperatura toparyna degişlidir T1 ~ T6;

  7. Elektrik we elektron enjam we yşyklandyryş zynjyry hökmünde elektrik hereketlendirijileri üçin hem ulanylyp bilner.Startygy-ýygydan başlamak we artykmaç ýüklemek, motoryň gysga zynjyry we wolt woltly goragy.


 • BYS-Ⅲ series Explosioncorrosion-proof full plastic fluorescent

  BYS-Ⅲ seriýasy Partlama korroziýa garşy doly plastmassa floresan

  1. nebit çykarmakda, nebiti gaýtadan işlemekde, himiýa senagatynda, harby we beýleki howply gurşawda we deňizdäki nebit platformalarynda, nebit tankerlerinde we umumy yşyklandyryş we işlemek üçin beýleki ýerlerde giňden ulanylýar;

  2. Partlaýjy gaz gurşawy 1-nji zona, 2-nji zona üçin amatly;

  3. Partlaýjy atmosfera: classA, ⅡB, ⅡC synpy;

  4. 22, 21 meýdanyndaky ýanýan tozan gurşawy üçin amatly;

  5. protectionokary gorag talaplary, çygly ýerler üçin amatly.

   

 • BYS-xY series Erosion&explosion-proof fluorescent (LED)lamp(cleaning)

  BYS-xY seriýasy Eroziýa we partlama garşy floresan (LED) lampa (arassalamak)

  1. nebit çykarmakda, nebiti gaýtadan işlemekde, himiýa senagatynda, harby we beýleki howply gurşawda we deňizdäki nebit platformalarynda, nebit tankerlerinde we umumy yşyklandyryş we işlemek üçin beýleki ýerlerde giňden ulanylýar;

  2. Partlaýjy gaz gurşawy 1-nji zona, 2-nji zona üçin amatly;

  3. Partlaýjy atmosfera: classA, ⅡB, ⅡC synpy;

  4. 22, 21 meýdanyndaky ýanýan tozan gurşawy üçin amatly;

  5. protectionokary gorag talaplary, çygly ýerler üçin amatly.

   

 • BJH8030/series Explosion&corrosion-proof junction box

  BJH8030 / seriýa Partlama we poslama garşy birleşme gutusy

  1. Nebit ekspluatasiýasy, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, deňizdäki nebit platformasy, nebit tankeri we ş.m. ýaly ýangyjy we partlaýjy gaz gurşawynda giňden ulanylýar. gaýtadan işlemek;

  2. Partlaýjy gaz gurşawynyň 1-nji zonasyna we 2-nji zonasyna degişlidir;

  3. Partlaýjy gaz gurşawyna IIA, IIB, IIC degişlidir;

  4. lamangyn tozan gurşawynyň 21 we 22-nji ýerlerine degişlidir;

  5. Poslaýjy gazlara, çyglylyga we ýokary gorag talaplaryna degişlidir;

  6. Temperatura toparyna degişlidir T1 ~ T6;

  7. Yşyklandyryş, elektrik energiýasy, dolandyryş liniýalary, telefon liniýalary we ş.m. birikdirmek üçin ulanylýar.

   

 • 8050/11 series Explosion&corrosion-proof master controller

  8050/11 seriýasy Partlama we poslama garşy baş gözegçi

  1. Nebit ekspluatasiýasy, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, deňizdäki nebit ýaly ýangyjy we partlaýjy gaz gurşawynda giňden ulanylýar.

  platforma, nebit tankeri we ş.m. Harby senagat, port, däne saklamak we metal gaýtadan işlemek ýaly ýanýan tozan ýerlerinde hem ulanylýar;

  2. Partlaýjy gaz gurşawynyň 1-nji zonasyna we 2-nji zonasyna degişlidir;

  3. Partlaýjy gaz gurşawyna IIA, IIB, IIC degişlidir;

  4. lamangyn tozan gurşawynyň 21 we 22-nji ýerlerine degişlidir;

  5. Poslaýjy gazlara, çyglylyga we ýokary gorag talaplaryna degişlidir;

  6. Temperatura toparyna degişlidir T1 ~ T6;

  7. Buýruk beriş we ýagdaý gözegçiligi hökmünde ulanylýar.


12Indiki>>> Sahypa 1/2