• cpbaner

Partlama garşy paýlaýyş gutusy

 • PBb series Positive pressure explosion-proof distribution board

  PBb seriýasy Pozitiw basyşy partlama garşy paýlaýyş tagtasy

  1. Nebit ekspluatasiýasy, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, deňizdäki nebit platformasy, nebit tankeri we ş.m. ýaly ýangyjy we partlaýjy gaz gurşawynda giňden ulanylýar. gaýtadan işlemek;

  2. Partlaýjy gaz gurşawynyň 1-nji zonasyna we 2-nji zonasyna degişlidir;

  3. Partlaýjy gaz gurşawyna IIA, IIB, IIC degişlidir;

  4. lamangyn tozan gurşawynyň 21 we 22-nji ýerlerine degişlidir;

  5. Temperatura toparyna degişlidir T1 ~ T4 / T5 / T6;

  6. Yşyklandyryş ýa-da elektrik liniýalaryny elektrik paýlamak üçin, öçürmek / öçürmek üçin elektrik enjamlary;merkezi signallary gaýtadan işlemek ulgamy we merkezi dolandyryş ulgamy hökmünde.


 • BF 2 8159-gQ series Explosionerosion-proof electromagnetic starter

  BF 2 8159-gQ seriýasy Partlama garşy elektromagnit başlangyç

  1. Nebit ekspluatasiýasy, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, deňizdäki nebit platformasy, nebit tankeri we ş.m. ýaly ýangyjy we partlaýjy gaz gurşawynda giňden ulanylýar. gaýtadan işlemek;

  2. Partlaýjy gaz gurşawynyň 1-nji zonasyna we 2-nji zonasyna degişlidir;

  3. Partlaýjy gaz gurşawyna IIA, IIB, IIC degişlidir;

  4. lamangyn tozan gurşawynyň 21 we 22-nji ýerlerine degişlidir;

  5. Poslaýjy gazlara, çyglylyga we ýokary gorag talaplaryna degişlidir;

  6. Temperatura toparyna degişlidir T1 ~ T4;

  7. Motoryň göni başlangyjyna, saklanmagyna we öňe we tersine, aşa ýükleme, gysga utgaşma we naprýa .eniýe goragy astynda dolandyryň.


 • BPG series Explosion-proof distribution board

  BPG seriýasy Partlama garşy paýlaýyş tagtasy

  1. Nebit ekspluatasiýasy, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, deňizdäki nebit platformasy, nebit tankeri we ş.m. ýaly ýangyjy we partlaýjy gaz gurşawynda giňden ulanylýar. gaýtadan işlemek;

  2. Partlaýjy gaz gurşawynyň 1-nji zonasyna we 2-nji zonasyna degişlidir;

  3. Partlaýjy gaz gurşawyna IIA, IIB, IIC degişlidir;

  4. lamangyn tozan gurşawynyň 21 we 22-nji ýerlerine degişlidir;

  5. Temperatura toparyna degişlidir T1 ~ T4 / T5 / T6;

  6. Yşyklandyryş ýa-da elektrik liniýalaryny paýlamak üçin, elektrik enjamlaryny öçürmek ýa-da gözden geçirmek we tehniki hyzmat paýlamak.


 • BF 2 8159-g series Explosioncorrosion-proof illumination (power) distribution box

  BF 2 8159-g seriýaly Partlama korroziýa garşy yşyklandyryş (güýç) paýlaýyş gutusy

  1. Nebit ekspluatasiýasy, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, deňizdäki nebit platformasy, nebit tankeri we ş.m. ýaly ýangyjy we partlaýjy gaz gurşawynda giňden ulanylýar. gaýtadan işlemek;

  2. Partlaýjy gaz gurşawynyň 1-nji zonasyna we 2-nji zonasyna degişlidir;

  3. Partlaýjy gaz gurşawyna IIA, IIB, IIC degişlidir;

  4. lamangyn tozan gurşawynyň 21 we 22-nji ýerlerine degişlidir;

  5. Poslaýjy gazlara, çyglylyga we ýokary gorag talaplaryna degişlidir;

  6. Temperatura toparyna degişlidir T1 ~ T6;

  7. Dolandyryş zynjyrynda artykmaç ýük, gysga utgaşma we gorag ýerine ýetiriň we şahalaryň çyzyklary üçin yşyklandyryş (güýç) wyklýuçatelini düzüň.


 • G58-Series Explosion-proof illumination (power) distribution box

  G58 seriýaly partlama garşy yşyklandyryş (güýç) paýlaýyş gutusy

  1. Nebit ekspluatasiýasy, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, deňizdäki nebit platformasy, nebit tankeri we ş.m. ýaly ýangyjy we partlaýjy gaz gurşawynda giňden ulanylýar. gaýtadan işlemek;

  2. Partlaýjy gaz gurşawynyň 1-nji zonasyna we 2-nji zonasyna degişlidir;

  3. Partlaýjy gaz gurşawyna IIA, IIB, IIC degişlidir;

  4. lamangyn tozan gurşawynyň 21 we 22-nji ýerlerine degişlidir;

  5. Temperatura toparyna degişlidir T1 ~ T4 / T5 / T6;

  6. Yşyklandyryş ýa-da elektrik liniýalaryny paýlamak üçin, elektrik enjamlaryny öçürmek ýa-da gözden geçirmek we tehniki hyzmat paýlamak.

   

 • BF 2 8159-g DQ series Explosioncorrosion-proof power distribution box(electriomagnetics start)

  BF 2 8159-g DQ seriýasy Partlama korroziýa garşy güýç paýlaýyş gutusy (elektromagnitika başlaýar)

  1. Nebit ekspluatasiýasy, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, deňizdäki nebit platformasy, nebit tankeri we ş.m. ýaly ýangyjy we partlaýjy gaz gurşawynda giňden ulanylýar. gaýtadan işlemek;

  2. Partlaýjy gaz gurşawynyň 1-nji zonasyna we 2-nji zonasyna degişlidir;

  3. Partlaýjy gaz gurşawyna IIA, IIB, IIC degişlidir;

  4. lamangyn tozan gurşawynyň 21 we 22-nji ýerlerine degişlidir;

  5. Poslaýjy gazlara, çyglylyga we ýokary gorag talaplaryna degişlidir;

  6. Temperatura toparyna degişlidir T1 ~ T4;

  7. Dolandyryş zynjyrynda artykmaç ýük we gysga utgaşma goragyny ýerine ýetiriň we ony her şahanyň çyzygy üçin yşyklandyryş (güýç) wyklýuçateli ýa-da hereketlendirijiniň başlangyjy, durmagy, öňe we tersine gözegçilik hökmünde ulanyň.

   

 • BDG58-DP series Explosion-proof power box ( cable maintaining set)

  BDG58-DP seriýasy Partlama garşy güýç gutusy (kabeli saklaýan toplum)

  1. Nebit ekspluatasiýasy, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, deňizdäki nebit platformasy, nebit tankeri we ş.m. ýaly ýangyjy we partlaýjy gaz gurşawynda giňden ulanylýar. gaýtadan işlemek;

  2. Partlaýjy gaz gurşawynyň 1-nji zonasyna we 2-nji zonasyna degişlidir;

  3. Partlaýjy gaz gurşawyna IIA, IIB, IIC degişlidir;

  4. lamangyn tozan gurşawynyň 21 we 22-nji ýerlerine degişlidir;

  5. Temperatura toparyna degişlidir T1 ~ T4 / T5 / T6;

  6. Esasan ýerdäki ykjam tehniki hyzmatyň elektrik paýlanyşy üçin ulanylýar.

   

 • G58-C series Explosion-proof illumination (power) distribution box (power maintaining socket box)

  G58-C seriýasy Partlama garşy yşyklandyryş (güýç) paýlaýyş gutusy (rozetka gutusy)

  1. Nebit ekspluatasiýasy, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, deňizdäki nebit platformasy, nebit tankeri we ş.m. ýaly ýangyjy we partlaýjy gaz gurşawynda giňden ulanylýar. gaýtadan işlemek;

  2. Partlaýjy gaz gurşawynyň 1-nji zonasyna we 2-nji zonasyna degişlidir;

  3. Partlaýjy gaz gurşawyna IIA, IIB, IIC degişlidir;

  4. lamangyn tozan gurşawynyň 21 we 22-nji ýerlerine degişlidir;

  5. Temperatura toparyna degişlidir T1 ~ T4 / T5 / T6;

  6. Esasan wagtlaýyn ýa-da ykjam işleriň elektrik paýlanyşy üçin ulanylýar

   

 • G58-g series Explosion corrosion-proof illumination (power) distribution box

  G58-g seriýasy Partlama poslama garşy yşyklandyryş (güýç) paýlaýyş gutusy

  1. Nebit ekspluatasiýasy, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, deňizdäki nebit platformasy, nebit tankeri we ş.m. ýaly ýangyjy we partlaýjy gaz gurşawynda giňden ulanylýar. gaýtadan işlemek;

  2. Partlaýjy gaz gurşawynyň 1-nji zonasyna we 2-nji zonasyna degişlidir;

  3. Partlaýjy gaz gurşawyna IIA, IIB, IIC degişlidir;

  4. lamangyn tozan gurşawynyň 21 we 22-nji ýerlerine degişlidir;

  5. Poslaýjy gazlara, çyglylyga we ýokary gorag talaplaryna degişlidir;

  6. Temperatura toparyna degişlidir T1 ~ T6;

  7. Dolandyryş zynjyrynda artykmaç ýük, gysga utgaşma we gorag ýerine ýetiriň we şahalaryň çyzyklary üçin yşyklandyryş (güýç) wyklýuçatelini düzüň.