• cpbaner

Partlama garşy beýleki lampalar

 • BGD series Explosion-proof high pole lamp

  BGD seriýasy Partlama garşy ýokary polýus çyrasy

  1. Milli goranyş taslamalarynda, howa giňişliginde in engineeringenerçilik, port in engineeringenerçiligi, ammar, iri howply harytlar terminaly, nebit guýusy we nebithimiýa pudaklarynda giňden ulanylýan merkezleşdirilen yşyklandyryş ýerleriniň giň meýdany gerek;

  2. 2-nji zonadaky partlaýjy gaz atmosferalaryna degişlidir;

  3. II A, IIB, II C partlaýjy gaz atmosferalaryna degişlidir;

  4. 21, 22 ýanýan tozan gurşawy üçin amatly;

  5. highokary, çygly ýerleriň gorag talaplaryna degişlidir.


 • FCT95 series Explosion-proof inspection lamp

  FCT95 seriýasy Partlama garşy barlag çyrasy

  1. Nebiti gözlemekde, nebiti gaýtadan işlemekde, himiýa, harby we beýleki howply ýerlerde we deňizdäki nebit platformalarynda, nebit tankerlerinde we beýleki ýerlerde gözleg we ykjam yşyklandyryş maksatly giňden ulanylýar;

  2. Partlaýjy gaz gurşawy 1-nji zona, 2-nji zona üçin amatly;

  3. Partlaýjy atmosfera: IIA synp, IIB, IIC;

  4. 21, 22 meýdanda ýanýan tozan gurşawy üçin amatly;

  5. highokary goragy, çyglylygy we poslaýjy gazy talap edýän ýerler üçin amatlydyr.

  6. Ykjam gözden geçirmek üçin amatly.


 • BSD4 series Explosion-proof floodlight

  BSD4 seriýasy Partlama garşy suw joşmasy

  1. Nebit çykarmakda, nebiti gaýtadan işlemekde, himiýa senagatynda, harby we beýleki howply gurşawda we deňizdäki nebit platformalarynda, nebit tankerlerinde we umumy yşyklandyryş we işlemek üçin beýleki ýerlerde giňden ulanylýar;

  2. Partlaýjy gaz gurşawy 1-nji zona, 2-nji zona üçin amatly;

  3. Partlaýjy atmosfera: classA, ⅡB, ⅡC synpy;

  4. 22, 21 meýdanyndaky ýanýan tozan gurşawy üçin amatly;

  5. protectionokary gorag talaplary, çygly ýerler üçin amatly.


 • BSD4 series Explosion-proof project lamp

  BSD4 seriýasy Partlama garşy taslama çyrasy

  1. Nebit çykarmakda, nebiti gaýtadan işlemekde, himiýa senagatynda, harby we beýleki howply gurşawda we deňizdäki nebit platformalarynda, nebit tankerlerinde we umumy yşyklandyryş we işlemek üçin beýleki ýerlerde giňden ulanylýar;

  2. Partlaýjy gaz gurşawy 1-nji zona, 2-nji zona üçin amatly;

  3. Partlaýjy atmosfera: classA, ⅡB, ⅡC synpy;

  4. 22, 21 meýdanyndaky ýanýan tozan gurşawy üçin amatly;

  5. protectionokary gorag talaplary, çygly ýerler üçin amatly.


 • BAD63-A series Solar explosion-proof street light

  BAD63-Gün partlamasyna garşy köçe çyrasy

  1. Nebit gözlemek, gaýtadan işlemek, himiýa, harby we deňizdäki nebit platformalary, nebit tankerleri we ş.m. ýaly howply şertlerde giňden ulanylýar; umumy yşyklandyryş we iş yşyklandyrylyşy;

  2. Energiýany tygşytlaýan täzeleniş taslamalaryna we tehniki hyzmat etmek we çalyşmak kyn bolan ýerleri yşyklandyrmak üçin ulanylýar;

  3. Partlaýjy gaz gurşawynyň 1-nji zonasyna we 2-nji zonasyna degişlidir;

  4. IIA, IIB, IIC partlaýjy gaz gurşawyna degişlidir;

  5. lamangyn tozan gurşawynyň 21 we 22-nji ýerlerine degişlidir;

  6. protectionokary gorag talaplary we çyglylygy bolan ýerlere degişlidir;

  7. -40 ° C-den pes temperatura şertleri üçin amatly.


 • FCBJ series Explosion-proof acoustic-optic annunciator

  FCBJ seriýasy Partlama garşy akustiki-optiki annunciator

  1. Nebiti gözlemekde, nebiti gaýtadan işlemekde, himiki, harby we beýleki howply ýerlerde we deňizdäki nebit platformalarynda, nebit tankerlerinde we heläkçilik duýduryşy üçin ýa-da signal görkezijisi hökmünde giňden ulanylýar;

  2. Partlaýjy gaz gurşawy 1-nji zona, 2-nji zona üçin amatly;

  3. Partlaýjy atmosfera: classA, ⅡB, ⅡC synpy;

  4. 22, 21 meýdanyndaky ýanýan tozan gurşawy üçin amatly;

  5. protectionokary gorag talaplary, çygly ýerler üçin amatly.


 • ABSg series Explosion-proof tank inspection lamp

  ABSg seriýasy Partlama garşy tank barlag çyrasy

  1. Nebit çykarmakda, nebiti gaýtadan işlemekde, himiki, harby we beýleki howply ýerlerde ýerli gözegçilik yşyklandyryş maksatly giňden ulanylýar;

  2. Partlaýjy gaz gurşawy 1-nji zona, 2-nji zona üçin amatly;

  3. Partlaýjy atmosfera: classA, ⅡB, ⅡC synpy;

  4. 22, 21 meýdanyndaky ýanýan tozan gurşawy üçin amatly;

  5. protectionokary gorag talaplary, çygly ýerler üçin amatly.


 • AD62 series Explosion-proof lamp

  AD62 seriýasy Partlama garşy lampa

  1. nebit çykarmakda, nebiti gaýtadan işlemekde, himiýa senagatynda, harby we beýleki howply gurşawda we deňizdäki nebit platformalarynda, nebit tankerlerinde we umumy yşyklandyryş we işlemek üçin beýleki ýerlerde giňden ulanylýar.

  2. Partlaýjy gaz gurşawy 1-nji zona, 2-nji zona üçin amatly;

  3. Partlaýjy atmosfera: classA, ⅡB, ⅡC synp

  4. 22, 21 meýdanyndaky ýanýan tozan gurşawy üçin amatly;

  5. protectionokary gorag talaplary, çygly ýerler üçin amatly;

   

 • BHZD series Explosion-proof aeronautic flashing lamp

  BHZD seriýasy Partlamadan goraýan awiasiýa çyrasy

  1. Nebit gözleginde, nebiti gaýtadan işlemekde, himiýa, harby we beýleki howply ýerlerde we deňizdäki nebit platformalarynda, nebit tankerlerinde we beýleki ýerlerde duýduryş signaly hökmünde giňden ulanylýar;

  2. Binadaky beýik binalara, buraw platformalaryna, beýik desgalara we beýik nebit saklaýyş desgalaryna, awiasiýa päsgelçiliklerini ulanmak boýunça görkezmelere degişlidir.

  3. Partlaýjy gaz gurşawy 1-nji zona, 2-nji zona üçin amatly;

  4. Partlaýjy atmosfera: classA, ⅡB, ⅡC synpy;

  5. 22, 21 meýdanyndaky ýanýan tozan gurşawy üçin amatly;

  6. protectionokary gorag talaplary, çygly ýerler üçin amatly.

   

 • BAL series Explosion-proof ballast

  BAL seriýasy Partlama garşy balast

  1. Nebit çykarmak, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, deňizdäki nebit platformasy, nebit tankeri we harby senagat, port, däne saklamak we metal gaýtadan işlemek ýaly ýangyjy we partlaýjy gaz gurşawynda giňden ulanylýar.

  2. Partlaýjy gaz gurşawy 1-nji zona, 2-nji zona üçin amatly;

  3. Partlaýjy atmosfera: classA, ⅡB, ⅡC synpy;

  4. 22, 21 meýdanyndaky ýanýan tozan gurşawy üçin amatly;

  5. protectionokary gorag talaplary, çygly ýerler üçin amatly.