• cpbaner

Önümler

BAL seriýasy Partlama garşy balast

Gysga düşündiriş:

1. Nebit çykarmak, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, deňizdäki nebit platformasy, nebit tankeri we harby senagat, port, däne saklamak we metal gaýtadan işlemek ýaly ýangyjy we partlaýjy gaz gurşawynda giňden ulanylýar.

2. Partlaýjy gaz gurşawy 1-nji zona, 2-nji zona üçin amatly;

3. Partlaýjy atmosfera: classA, ⅡB, ⅡC synpy;

4. 22, 21 meýdanyndaky ýanýan tozan gurşawy üçin amatly;

5. protectionokary gorag talaplary, çygly ýerler üçin amatly.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model nusgasy

image.png

Aýratynlyklary

1. Alýuminiý garyndy gabygyny, guýma guýulýan, ýüzüne sepilen, owadan görnüşi ýa-da poslamaýan polatdan, polat bilen örtülen;

2. Polat turba ýa-da kabel simleri;

3. Kompensator talap edilişi ýaly enjamlaşdyrylyp bilner.

 

Esasy tehniki parametrler

image.png

Sargyt belligi

1. Modeliň yzygiderli saýlamak düzgünlerine laýyk geliň we modeliň manysyna Ex-mark goşulmalydyr.Şablon aşakdaky ýaly: önümiň modelini görkezmek üçin kod + Ex-mark. Mysal üçin, partlamadan goraýan alýumin garyndysynyň ýokary basyşly natriý çyrasy 400W IIC, gurnamasy D görnüşli.Modeliň manysy “BAL-N400L + Exd IICT4 Gb + 20.”

2. Käbir aýratyn talaplar bar bolsa, sargyt hökmünde görkezilmelidir.

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • FCT95 series Explosion-proof inspection lamp

   FCT95 seriýasy Partlama garşy barlag çyrasy

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Daşarky örtük in engineeringenerçilik plastmassa materialdan ýasalýar, aç-açan örtük polikarbonat bilen sanjym edilýär we agramy ýeňil we ulanmaga amatly LED yşyk çeşmesi gurulýar.2. Gorag, her dürli agyr şertlerde çyranyň ygtybarly işlemegini üpjün etmek üçin IP66 reýtingine eýe.3. Çyranyň öň tarapy 360 ° aýlanyp bilýän poslamaýan polat çeňňek bilen üpjün edilýär.4. weeňil, ýeňil agramly, göçme, asylýan we ...

  • FC-BLZD-I1LRE3W-dyD-B Fire emergency signs lamps / dyD-B explosion-proof lights

   FC-BLZD-I1LRE3W-dyD-B Fireangyn gyssagly alamatlar çyrasy ...

   Modeliň täsir ediş aýratynlyklary 1. Alýuminiý garyndysy örtükli gabyk, ýokary basyşly elektrostatiki pürküjiniň üstü.2. Uzak ömrüň ýokary ýagtylygy LED yşyk çeşmesiniň konfigurasiýasy, az energiýa sarp edilişi, ýokary ýagtylyk, energiýany tygşytlamak, daşky gurşawy goramak talaplaryna netijeli laýyk gelmek 3. Içerki abatlaýyşsyz Ni-MH batareýa paketi, awtomatiki zarýad bermegiň adaty işi, güýji şowsuzlyk 90 minut gyssagly elektrik üpjünçiligi bolup biler.4. Içerki howpsuz zynjyryň ýörite dizaýny bilen ...

  • FCD63 series Explosion-proof high-efficiency energy-saving LED lights (smart dimming)

   FCD63 seriýasy Partlama garşy ýokary netijelilik ...

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Alýumin garyndysynyň örtükli gabygy, ýüzüne elektrostatik sepilýär we daşky görnüşi owadan.2. Akylly garalmak funksiýasy bilen, adam bedeniniň gözegçilik astynda hereket edeninden soň adam bedeniniň kesgitlenen ýagtylyga görä hereket edýändigini duýup biler.3. Partlaýjy gaz we ýangyjy tozan gurşawy üçin amatly, ýangyna garşy üç boşlukly birleşýän gurluş, partlama garşy we fotometrik öndürijilikde ajaýyp.4. Doklar ...

  • IW5130/LT series Miniature explosion-proof headlights

   IW5130 / LT seriýasy Miniatýura partlama garşy kelle ...

   Modeliň täsir ediş aýratynlyklary 1. Howpsuz partlama garşy: Içerki howpsuz partlama garşy lampalar, her dürli ýangyjy we partlaýjy ýerleri howpsuz ulanmak üçin amatly;2. Netijeli we ygtybarly: Gaty ýagtylyksyz tehniki hyzmat etmezden LED yşyk çeşmesi, ýokary ýagtylyk netijeliligi, ömri 100,000 sagada çenli.Batareýa içerki howpsuz, ýokary energiýaly polimer litiý batareýasynyň täze neslini, howpsuzlygy, daşky gurşawyň hapalanmagyny ulanýar;3. Çeýe we amatly: adamyň kellä geýilýän dizaýny, kellä geýilýän ýumşak, uçýan ...

  • BAD63-A series Solar explosion-proof street light

   BAD63-Gün partlamasyna garşy köçe çyrasy

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Köçe lampalary gün modullaryndan, akylly köçe lampa dolandyryjylaryndan, (gömülen) tehniki hyzmat etmeýän batareýalardan, BAD63 partlama garşy lampalardan, lampa polýuslaryndan we beýleki böleklerden durýar.Gün modullary adatça DC12V, DC24 monokristally kremniý plitalary ýa-da yzygiderli we parallel polikristally kremniý gün öýjükleri bolup durýar.Olar gyzgyn aýna, EVA we TPT bilen berk möhürlenendir.Alýuminiý garyndy çarçuwasy güýçli ýel we doňan periferiýanyň töwereginde oturdyldy ...

  • dYD series Explosion-proof(LED) fluorescent lamp

   dYD seriýasy Partlama garşy (LED) floresan lampa

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Gorag ýokary güýçli alýumin garyndysy bilen bir gezek galypdyr.Daşky görnüşi ýokary tizlikde partlandan soň ýokary basyşly statik bilen plastmassa sepildi.Goragda käbir artykmaçlyklar bar: berk gurluş, ýokary dykyzlykly materiallar, uly güýç, partlamaga garşy funksiýalar.Plastiki poroşokyň güýçli ýelmeşmesi we ajaýyp antikorroziw öndürijiligi bar.Daşky görnüşi arassa we owadan.2. Patent gurluşy bar we dolduryp bilýär ...