• cpbaner

Önümler

 • SFCX series Water dust&corrosion proof socket box

  SFCX seriýasy Suw tozany we poslama garşy rozetka gutusy

  1. Has köp ýagyş, çyglylyk we has agyr duz sepýän ýerler.

  2. Iş gurşawy çygly we suw buglary üçin ýer bar.

  3. Belentlik 2000 m-den geçmeýär.

  4. Iş gurşawynda gum we tozan ýaly ýanmaýan tozan bar.

  5. Iş gurşawynda gowşak kislotalar we gowşak esaslar ýaly poslaýjy gazlar bar.

  6. Nebit, himiýa, iýmit, derman, harby, ammar we beýleki ýerlere degişlidir.

  7. Esasan wagtlaýyn ýa-da ykjam iş üçin elektrik paýlamak üçin ulanylýar.


 • SFK-g series Water dust&corrosion proof control box (stainless steel enclosure)

  SFK-g seriýasy Suw tozany we poslama garşy gözegçilik gutusy (poslamaýan polatdan ýasalan gap)

  1. Has köp ýagyş, çyglylyk we has agyr duz sepýän ýerler.

  2. Iş gurşawy çygly we suw buglary üçin ýer bar.

  3. Belentlik 2000 m-den geçmeýär.

  4. Iş gurşawynda gum we tozan ýaly ýanmaýan tozan bar.

  5. Iş gurşawynda gowşak kislotalar we gowşak esaslar ýaly poslaýjy gazlar bar.

  6. Nebit, himiýa, iýmit, derman, harby, ammar we beýleki ýerlere degişlidir.

  7. Elektromagnit enjamyny dolandyrylýan motoryň töwereginde motory uzakdan ýa-da gytaklaýyn dolandyryň we elektrik guralynyň we signal çyrasynyň üsti bilen dolandyrylýan zynjyryň işleýşine gözegçilik ediň.


 • SFK-L series Water&dust proof control box

  SFK-L seriýasy Suw we tozana gözegçilik gutusy

  1. Has köp ýagyş, çyglylyk we has agyr duz sepýän ýerler.

  2. Iş gurşawy çygly we suw buglary üçin ýer bar.

  3. Belentlik 2000 m-den geçmeýär.

  4. Iş gurşawynda gum we tozan ýaly ýanmaýan tozan bar.

  5. Iş gurşawynda gowşak kislotalar we gowşak esaslar ýaly poslaýjy gazlar bar.

  6. Nebit, himiýa, iýmit, derman, harby, ammar we beýleki ýerlere degişlidir.

  7. Elektromagnit enjamyny dolandyrylýan motoryň töwereginde motory uzakdan ýa-da gytaklaýyn dolandyryň we elektrik guralynyň we signal çyrasynyň üsti bilen dolandyrylýan zynjyryň işleýşine gözegçilik ediň.


 • SFJX-S series Water dust&corrosion proof junction board(full plastic enclosure)

  SFJX-S seriýasy Suw tozany we poslama garşy birleşme tagtasy (doly plastmassa örtük)

  1. Has köp ýagyş, çyglylyk we has agyr duz sepýän ýerler.

  2. Iş gurşawy çygly we suw buglary üçin ýer bar.

  3. Belentlik 2000 m-den geçmeýär.

  4. Iş gurşawynda gum we tozan ýaly ýanmaýan tozan bar.

  5. Iş gurşawynda gowşak kislotalar we gowşak esaslar ýaly poslaýjy gazlar bar.

  6. Nebit, himiýa, iýmit, derman, harby, ammar we beýleki ýerlere degişlidir.

  7. Yşyklandyryş, güýç, dolandyryş we aragatnaşyk liniýalary üçin birikmeler.


 • SFJX-L series Water dust proof junction board

  SFJX-L seriýasy Suw tozany birleşdirýän tagta

  1. Has köp ýagyş, çyglylyk we has agyr duz sepýän ýerler.

  2. Iş gurşawy çygly we suw buglary üçin ýer bar.

  3. Belentlik 2000 m-den geçmeýär.

  4. Iş gurşawynda gum we tozan ýaly ýanmaýan tozan bar.

  5. Iş gurşawynda gowşak kislotalar we gowşak esaslar ýaly poslaýjy gazlar bar.

  6. Nebit, himiýa, iýmit, derman, harby, ammar we beýleki ýerlere degişlidir.

  7. Yşyklandyryş, güýç, dolandyryş we aragatnaşyk liniýalary üçin birikmeler.


 • SFZ-g series Water&dust&corrosion-proof operation post (stainless steel enclosure)

  SFZ-g seriýasy Suw we tozan we poslama garşy iş posty (poslamaýan polatdan ýasalan gap)

  1. Has köp ýagyş, çyglylyk we has agyr duz sepýän ýerler.

  2. Iş gurşawy çygly we suw buglary üçin ýer bar.

  3. Belentlik 2000 m-den geçmeýär.

  4. Iş gurşawynda gum we tozan ýaly ýanmaýan tozan bar.

  5. Iş gurşawynda gowşak kislotalar we gowşak esaslar ýaly poslaýjy gazlar bar.

  6. Nebit, himiýa, iýmit, derman, harby, ammar we beýleki ýerlere degişlidir.

  7. Elektromagnit enjamyny dolandyrylýan motoryň töwereginde motory uzakdan ýa-da gytaklaýyn dolandyryň we elektrik guralynyň we signal çyrasynyň üsti bilen dolandyrylýan zynjyryň işleýşine gözegçilik ediň.


 • SFZ-S series Water dust&corrosion proof operation post (full plastic enclosure)

  SFZ-S seriýasy Suw tozany we poslama garşy iş posty (doly plastmassa örtük)

  1. Has köp ýagyş, çyglylyk we has agyr duz sepýän ýerler.

  2. Iş gurşawy çygly we suw buglary üçin ýer bar.

  3. Belentlik 2000 m-den geçmeýär.

  4. Iş gurşawynda gum we tozan ýaly ýanmaýan tozan bar.

  5. Iş gurşawynda gowşak kislotalar we gowşak esaslar ýaly poslaýjy gazlar bar.

  6. Nebit, himiýa, iýmit, derman, harby, ammar we beýleki ýerlere degişlidir.

  7. Elektromagnit enjamyny dolandyrylýan motoryň töwereginde motory uzakdan ýa-da gytaklaýyn dolandyryň we elektrik guralynyň we signal çyrasynyň üsti bilen dolandyrylýan zynjyryň işleýşine gözegçilik ediň.


 • LNZ series Water&dust proof operation post

  LNZ seriýasy Suw we tozana garşy iş posty

  1. Has köp ýagyş, çyglylyk we has agyr duz sepýän ýerler.

  2. Iş gurşawy çygly we suw buglary üçin ýer bar.

  3. Belentlik 2000 m-den geçmeýär.

  4. Iş gurşawynda gum we tozan ýaly ýanmaýan tozan bar.

  5. Iş gurşawynda gowşak kislotalar we gowşak esaslar ýaly poslaýjy gazlar bar.

  6. Nebit, himiýa, iýmit, derman, harby, ammar we beýleki ýerlere degişlidir.

  7. Elektromagnit enjamyny dolandyrylýan motoryň töwereginde motory uzakdan ýa-da gytaklaýyn dolandyryň we elektrik guralynyň we signal çyrasynyň üsti bilen dolandyrylýan zynjyryň işleýşine gözegçilik ediň.


 • SFDZ series Water dust&corrosion proof circuit breaker

  SFDZ seriýasy Suw tozany we poslama garşy öçüriji

  1. Has köp ýagyş, çyglylyk we has agyr duz sepýän ýerler.

  2. Iş gurşawy çygly we suw buglary üçin ýer bar.

  3. Belentlik 2000 m-den geçmeýär.

  4. Iş gurşawynda gum we tozan ýaly ýanmaýan tozan bar.

  5. Iş gurşawynda gowşak kislotalar we gowşak esaslar ýaly poslaýjy gazlar bar.

  6. Nebit, himiýa, iýmit, derman, harby, ammar we beýleki ýerlere degişlidir.

  7. Zynjyry ýygy-ýygydan içerden çykarýar we dolandyrylýan zynjyry artykmaç ýükden we gysga utgaşmadan goraýar.


 • BDM series Explosion-proof cable clamping sealed connector

  BDM seriýasy Partlama garşy kabel gysylan möhürleýji birleşdiriji

  1. Nebit ekspluatasiýasy, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, deňizdäki nebit platformasy, nebit tankeri we ş.m. ýaly ýangyjy we partlaýjy gaz gurşawynda giňden ulanylýar. gaýtadan işlemek;

  2. Partlaýjy gaz gurşawynyň 1-nji zonasyna we 2-nji zonasyna degişlidir;

  3. Partlaýjy gaz gurşawyna IIA, IIB, IIC degişlidir;

  4. lamangyn tozan gurşawynyň 21 we 22-nji ýerlerine degişlidir;

  5. Nebit we himiýa kompaniýalarynyň howply ýerlerinde partlama garşy elektrik enjamlarynda ulanmak üçin kabeller.


 • MBG series Explosion-proof isolating sealed connector

  MBG seriýasy Möhürli birikdirijini izolýasiýa edýän partlama garşy

  1. Nebit çykarmak, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, deňizdäki nebit platformasy, nebit tankeri we harby senagat, port, däne saklamak we metal gaýtadan işlemek ýaly ýangyjy we partlaýjy gaz gurşawynda giňden ulanylýar.

  2. Partlaýjy gaz gurşawy 1-nji zona, 2-nji zona üçin amatly;

  3. Partlaýjy atmosfera: classA, ⅡB, ⅡC synpy;

  4. 22, 21 meýdanyndaky ýanýan tozan gurşawy üçin amatly;

  5. protectionokary gorag talaplary, çygly ýerler üçin amatly.


 • BHC series Explosion-proof wiring box

  BHC seriýasy Partlama garşy sim gutusy

  1. Nebit çykarmakda, nebiti gaýtadan işlemekde, himiýa, deňizdäki nebit platformalarynda, nebit tankerlerinde we beýleki ýangyjy we partlaýjy gaz gurşawynda giňden ulanylýar, şeýle hem harby, portlar, azyk önümleri, metal gaýtadan işlemek we beýleki ýanýan tozan ýerleri üçin ulanylýar;

  2. Partlaýjy gaz gurşawy 1-nji zona, 2-nji zona üçin amatly;

  3. Partlaýjy atmosfera: classA, ⅡB, ⅡC synpy;

  4. 22, 21 meýdanyndaky ýanýan tozan gurşawy üçin amatly;

  5. protectionokary gorag talaplary, çygly ýerler üçin amatly.


123456Indiki>>> Sahypa 1/13