• cpbaner

Önümler

FCT95 seriýasy Partlama garşy barlag çyrasy

Gysga düşündiriş:

1. Nebiti gözlemekde, nebiti gaýtadan işlemekde, himiýa, harby we beýleki howply ýerlerde we deňizdäki nebit platformalarynda, nebit tankerlerinde we beýleki ýerlerde gözleg we ykjam yşyklandyryş maksatly giňden ulanylýar;

2. Partlaýjy gaz gurşawy 1-nji zona, 2-nji zona üçin amatly;

3. Partlaýjy atmosfera: IIA synp, IIB, IIC;

4. 21, 22 meýdanda ýanýan tozan gurşawy üçin amatly;

5. highokary goragy, çyglylygy we poslaýjy gazy talap edýän ýerler üçin amatlydyr.

6. Ykjam gözden geçirmek üçin amatly.Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model nusgasy

image.png

Aýratynlyklary

1. Daşky örtük in engineeringenerçilik plastmassa materialdan ýasalýar, aç-açan örtük polikarbonat bilen galyp, LED yşyk çeşmesi bolsa ýeňil we ulanmaga amatly.

2. Gorag, her dürli agyr şertlerde çyranyň ygtybarly işlemegini üpjün etmek üçin IP66 reýtingine eýe.

3. Çyranyň öň tarapy 360 ° aýlanyp bilýän poslamaýan polat çeňňek bilen üpjün edilýär.

4. weeňil, ýeňil agramly, göçme, asma we beýleki göçme serişdeler, ulanmak aňsat.

5. Ykjam gözden geçirmek we enjamlary ýerli yşyklandyrmak üçin ulanylyp bilner.


Esasy tehniki parametrler

image.png

Sargyt belligi

Modeliň manysyndaky düzgünlere laýyklykda ýeke-ýekeden saýlaň we modeliň manysyndan soň partlama garşy bellik goşuň.Specificörite şekil: "Önümiň spesifikasiýa model kody + partlama garşy bellik + sargyt mukdary".Mysal üçin, 20 dýuým mukdarda göçme ýalpyldawuk partlama garşy barlag çyrasy gerek bolsa, önümiň model belgisi: IW5510 + Ex de II C T6 Gb +20. • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • BHZD series Explosion-proof aeronautic flashing lamp

   BHZD seriýasy Partlama garşy howa awiasiýasy ...

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Gorag ýokary güýçli alýumin garyndysy bilen bir gezek galypdyr.Daşky görnüşi ýokary tizlikde partlandan soň ýokary basyşly statik bilen plastmassa sepildi.Goragda käbir artykmaçlyklar bar: berk gurluş, ýokary dykyzlykly materiallar, uly güýç, partlama garşy inçe funksiýalar.Plastiki poroşokyň güýçli ýelmeşmesi we ajaýyp antikorroziw öndürijiligi bar.Daşky görnüşi arassa we owadan;2. Döküm emele getiriş, ykjam gurluş, gözellik ...

  • IW5130/LT series Miniature explosion-proof headlights

   IW5130 / LT seriýasy Miniatýura partlama garşy kelle ...

   Modeliň täsir ediş aýratynlyklary 1. Howpsuz partlama garşy: Içerki howpsuz partlama garşy lampalar, her dürli ýangyjy we partlaýjy ýerleri howpsuz ulanmak üçin amatly;2. Netijeli we ygtybarly: Gaty ýagtylyksyz tehniki hyzmat etmezden LED yşyk çeşmesi, ýokary ýagtylyk netijeliligi, ömri 100,000 sagada çenli.Batareýa içerki howpsuz, ýokary energiýaly polimer litiý batareýasynyň täze neslini, howpsuzlygy, daşky gurşawyň hapalanmagyny ulanýar;3. Çeýe we amatly: adamyň kellä geýilýän dizaýny, kellä geýilýän ýumşak, uçýan ...

  • FC-BLZD-I1LRE3W-dyD-B Fire emergency signs lamps / dyD-B explosion-proof lights

   FC-BLZD-I1LRE3W-dyD-B Fireangyn gyssagly alamatlar çyrasy ...

   Modeliň täsir ediş aýratynlyklary 1. Alýuminiý garyndysy örtükli gabyk, ýokary basyşly elektrostatiki pürküjiniň üstü.2. Uzak ömrüň ýokary ýagtylygy LED yşyk çeşmesiniň konfigurasiýasy, az energiýa sarp edilişi, ýokary ýagtylyk, energiýany tygşytlamak, daşky gurşawy goramak talaplaryna netijeli laýyk gelmek 3. Içerki abatlaýyşsyz Ni-MH batareýa paketi, awtomatiki zarýad bermegiň adaty işi, güýji şowsuzlyk 90 minut gyssagly elektrik üpjünçiligi bolup biler.4. Içerki howpsuz zynjyryň ýörite dizaýny bilen ...

  • BAD63-A series Solar explosion-proof street light

   BAD63-Gün partlamasyna garşy köçe çyrasy

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Köçe lampalary gün modullaryndan, akylly köçe lampa dolandyryjylaryndan, (gömülen) tehniki hyzmat etmeýän batareýalardan, BAD63 partlama garşy lampalardan, lampa polýuslaryndan we beýleki böleklerden durýar.Gün modullary adatça DC12V, DC24 monokristally kremniý plitalary ýa-da yzygiderli we parallel polikristally kremniý gün öýjükleri bolup durýar.Olar gyzgyn aýna, EVA we TPT bilen berk möhürlenendir.Alýuminiý garyndy çarçuwasy güýçli ýel we doňan periferiýanyň töwereginde oturdyldy ...

  • BAD63-A series Explosion-proof high efficiency and energy saving LED lamp

   BAD63-Partlama partlama garşy ýokary netijelilik ...

   Modeliň täsir ediş aýratynlyklary 1. Alýuminiý garyndysy guýma gabygy, ýerüsti elektrostatik spreý, owadan görnüş.2. Köp boşluk gurluşynyň patentlenen dizaýny, elektrik üpjünçiligi kamerasy, ýagtylyk çeşmesi boşlugy we her boşlukdan garaşsyz üç sany boşluk.3. Borosilikat aýnanyň aç-açan örtügini ýa-da polikarbonat açyk örtügini ulanmak, partlama garşy we elektrik öndürijiligi we ygtybarly.4. Poslamaýan poladyň ýokary poslama garşylygy.5. Aç-açan kow ...

  • FCF98(T, L) series Explosion-proof flood (cast, street) LED lamp

   FCF98 (T, L) seriýasy Partlama garşy suw joşmasy (guýma, ...

   Modeliň täsir ediş aýratynlyklary 1. Gabyk 7,5% -den az magniý we titaniumy öz içine alýan ýokary güýçli alýumin garyndysyndan ýasalyp, oňat täsir garşylygyna we 7J-den az täsirine çydap bilýär.2. Poslamaýan polatdan ýokary poslama garşy berkidiji berkitmeler.3. Halkara markaly LED yşyk çeşmesi, bir taraplaýyn yşyk, ýumşak çyra, uzak ömür, ýaşyl daşky gurşawy goramak, LED obýektiw, ikinji derejeli ýagtylyk paýlanyş tehnologiýasy, şöhläniň paýlanyşy, birmeňzeş ...