• cpbaner

Önümler

SFM seriýasy Suw tozan geçirmeýän kabel gysgyç birleşdirijisi D görnüşi

Gysga düşündiriş:

1. Daşky gurşawyň temperaturasy: -25 ℃ ~ 55 ℃;

2. Belentlik: 0002000m;

3. Çyn kislotanyň, aşgazanyň, ammiakyň, duzuň we hloryň, suwuň, tozanyň we çygly atmosferalaryň poslamagyna ulanmak üçin amatlydyr;

4. Nebit, himiýa senagaty, azyk önümleri, derman, harby we ammar ýerlerinde turba geçiriji turbalara ulanylýar.Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model nusgasy

image.png

Aýratynlyklary

1. Köpugurly tehnologiýalar arkaly ýokary hilli materiallardan ýasalýar;

2. Sapagyň spesifikasiýasy, NPT sapak we ş.m. ýaly ýörite edilip bilner;

3. Poslamaýan polat materialyň haçan gerekdigini görkezmegiňizi haýyş edýäris.

Esasy tehniki parametrler

image.png

Sargyt belligi


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • LNZ series Water&dust proof operation post

   LNZ seriýasy Suw we tozana garşy iş posty

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Daş-töweregi alýumin garyndysy bilen guýulýar, üstüne plastmassa, inçe çyzgy sepilýär;2. Ulanyjylaryň isleglerine görä modulyň gurluşy erkin birleşdirilip bilner;3. Gurlan wyklýuçatel, düwme, görkeziji çyra we metr;4. Metriň aralygy müşderiler tarapyndan tassyklanar;5. Daşarky berkidijileriň hemmesi poslamaýan polatdan ýasalýar;6. Ajaýyp suw we tozana garşy funksiýalar bilen;7. Polat turba ýa-da kabel bilen sim geçirmek.Esasy tehniki parametrleriň sargyt belligi 1. Görkezilen modele görä ...

  • BDR-YR series Explosion-proof electric heater (electric heating oil)

   BDR-YR seriýasy Partlama garşy elektrik gyzdyryjy (...

   Modeliň täsir ediş aýratynlyklary 1. Partlamaga garşy görnüş partlama garşy we howpsuzlyk birleşmesiniň ýokarlanmagy, elektrik komponentiniň boşlugy partlama garşy görnüşdir we sim boşlugy howpsuzlyk görnüşini ýokarlandyrýar.2. Önüm dolandyryş bölümi we sim geçiriji enjamlar ZL102 alýuminiý garyndysydyr.Bir gezeklik guýma prosesini kabul edýär, üstü tekiz, daşky görnüşi owadan we jomart, metalyň içki dykyzlygy ýokary, köpürjikler, çişikler we beýleki kemçilikler ýok, güýçli impa ...

  • dLXK series Explosion-proof travel switch

   dLXK seriýasy Partlama garşy syýahat wyklýuçateli

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Önümiň daşky gabygy ZL102 alýumin garyndysy;bir gezeklik guýma prosesini kabul edýär, üstü tekiz, daşky görnüşi owadan, içki gurluşy ýokary dykyzlykly, täsir garşylygy güýçli, daşky gabygyň partlama garşy öndürijiligi we önümiň hemişelik hemişelikligi bar “Ex” partlama garşy bellik.;2. Önümiň üstüni senagat robotlary we ýokary tizlikli atyş partlamasy, ösen awtoulag ...

  • SFD53 series Water dustcorrosion-proof lamp

   SFD53 seriýasy Suw tozan poslama garşy lampa

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Gorag berk gurluşy bolan ýokary güýçli alýumin garyndysy bilen bir gezek galypdyr.Daşky görnüşi ýokary basyşly statik bilen plastmassa sepildi.Plastiki poroşokyň berk ýelmeşmesi we owadan görnüşi bar. Daşarky berkitmeler poslamaýan polatdan ýasalýar.2. Suw geçirmeýän, tozan we poslama garşy ajaýyp funksiýalara eýedir.3. Işjeň bolty berk berkidiň.Çyrany çalyşmak üçin gapagy çalt açyň.4. Kabel bilen sim geçirmek....

  • FCT93 series Explosion-proof LED Lights

   FCT93 seriýasy Partlama garşy LED yşyklar

   Modeliň täsir ediş aýratynlyklary 1. Alýuminiý garyndysy guýma gabygy, ýerüsti elektrostatik pürküji, owadan görnüşi 2. lampörite lampa kysymynyň ýa-da birleşdiriji ýeňiň talaplaryna laýyklykda saýlanyp bilner. Dürli ýerleriň yşyklandyryş zerurlyklaryna uýgunlaşmak, has amatly tehniki hyzmat we kämilleşdirmek üçin çyralar, çyralar ýa-da lampalar.3. Şäher magistral roa laýyklykda köçe yşyk dizaýny ...

  • SFJX-S series Water dust&corrosion proof junction board(full plastic enclosure)

   SFJX-S seriýasy Suw tozany we poslama garşy suw ...

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Daşarky örtük, aýna süýümine doýmadyk poliester rezin in engineeringenerçilik plastmassasyndan, güýçli poslama we güýçli täsir garşylygyna çydamly.2. Gurlan howpsuzlyk terminaly blok.Terminallaryň sanyny ulanyjynyň talaplaryna görä düzüp bolýar.3. exposedhli açyk berkitmeler poslamaýan polatdan ýasalýar.4. kabel bezegi, wilka, reduktor we ähli konfigurasiýa çatryk gutularyna degişli gulp hozy bürünç nikel bilen örtülen, menek ...