• cpbaner

Önümler

BS51 seriýasy Partlamany goraýan çyra

Gysga düşündiriş:

1.Nebiti gözlemekde, nebiti gaýtadan işlemekde, himiki, harby we beýleki howply ýerlerde we deňizdäki nebit platformalarynda, nebit tankerlerinde we beýleki ýerlerde gözleg we ykjam yşyklandyryş maksatly giňden ulanylýar;

2.Partlaýjy gaz gurşawy zolagy 1, zona 2 üçin amatly;

3.Partlaýjy atmosfera: classA, ⅡB, ⅡC synpy;

4.22, 21 meýdanyndaky ýanýan tozan gurşawy üçin amatly;

5.Protectionokary gorag talaplary, çygly ýerler üçin amatly.Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model nusgasy

image.png

Aýratynlyklary

1. highokary gatylyk bilen alýumin garyndysyndan ýasalýar.Daşky görnüşi gümürtik subutnamanyň täsirine ýetip bilýän çäge sepmeli.Global reňk argentinli we owadan görnüşe eýe.

2. Çyralarda izolýasiýa we suw geçirme funksiýalaryna eýe bolan magnitli wyklýuçatel bar.

3. memoryat däl ýokary batareýany kabul edýär.Uly göwrümli, uzak ömri we pes çykaryş tizliginiň käbir artykmaçlyklary bar.

4. Çyrada ýörite yşyklandyryş effekti, uzyn şöhlelenme diapazony we ajaýyp reňk öwüşgini bolan ýörite lampoçkany ulanýarys. hyzmat ömri.

5. Şöhle aralygy 200 m;

6. Ajaýyp möhürleme ýerine ýetirijiligi, kiçi göwrümi we ýeňil agramy bar.


Esasy tehniki parametrler

image.png

Sargyt belligi

1. Modeliň yzygiderli saýlamak düzgünlerine laýyk geliň we modeliň manysyna Ex-mark goşulmalydyr.Şablon aşakdaky ýaly: önüm modeliniň manysy üçin kod + Ex-mark. Mysal üçin, ýangyna garşy çyrasy gerek.Şolara görä, modeliň manysy BS51 + Exd ⅡC T6 Gb + 20.

2. Käbir aýratyn talaplar bar bolsa, sargyt hökmünde görkezilmelidir. • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • FCT93 series Explosion-proof LED lights (Type B)

   FCT93 seriýasy Partlama garşy LED yşyklar (B görnüşi)

   Modeliň täsir ediş aýratynlyklary 1. Alýumin garyndysynyň örtükli gabygy, ýüzüne elektrostatik sepilýär we daşky görnüşi owadan;2. Radiator ýokary ýylylyk geçirijiligi we gowy ýylylyk ýaýramagy bilen dartylýan alýumin garyndy materialyndan uzalýar;3. Dürli ýerleriň yşyklandyryş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin islege bagly ýaý ýa-da köçe lampasynyň birikdiriji ýeňi saýlanyp bilner, düýpli abatlamak we kämilleşdirmek has aňsat.4. Köçe çyrasynyň dizaýny iki zolaga görä düzülendir ...

  • AD62 series Explosion-proof lamp

   AD62 seriýasy Partlama garşy lampa

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Gorag ýokary güýçli, partlama garşy funksiýalara eýe bolan ýokary güýçli alýumin garyndysy bilen bir gezek galypdyr.Daşky görnüşi ýokary tizlikde partlandan soň ýokary basyşly statik bilen plastmassa sepildi.Plastiki poroşokyň berk ýelmeşmesi we poslama garşy ajaýyp öndürijiligi bar.Daşarky berkidijiler poslamaýan polatdan ýasalýar.2. Çyra jaýy ýokary geçirijilikli we ýokary energiýa zarbasyna garşy ýokary borosilikat aýnadan ýasalýar. Bu & # ...

  • BSD4 series Explosion-proof project lamp

   BSD4 seriýasy Partlama garşy taslama çyrasy

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Gorag ýokary güýçli, partlama garşy funksiýalara eýe bolan ýokary güýçli alýumin garyndysy bilen bir gezek galypdyr.Daşky görnüşi ýokary tizlikde partlandan soň ýokary basyşly statik bilen plastmassa sepildi.Plastiki poroşokyň berk ýelmeşmesi we poslama garşy ajaýyp öndürijiligi bar.Daşarky berkidijiler poslamaýan polatdan ýasalýar.2. 360 ° keseligine aýlanyp, + 90 ° - -60 ° aralygynda sazlap bolýar.3. Fokusirleme gurluşy l ...

  • dYD series Explosion-proof(LED) fluorescent lamp

   dYD seriýasy Partlama garşy (LED) floresan lampa

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Gorag ýokary güýçli alýumin garyndysy bilen bir gezek galypdyr.Daşky görnüşi ýokary tizlikde partlandan soň ýokary basyşly statik bilen plastmassa sepildi.Goragda käbir artykmaçlyklar bar: berk gurluş, ýokary dykyzlykly materiallar, uly güýç, partlamaga garşy funksiýalar.Plastiki poroşokyň güýçli ýelmeşmesi we ajaýyp antikorroziw öndürijiligi bar.Daşky görnüşi arassa we owadan.2. Patent gurluşy bar we dolduryp bilýär ...

  • MSL4700 series Multifunction pocket explosion-proof lights

   MSL4700 seriýasy Köp funksiýaly jübüde partlama-p ...

   Modeliň täsir ediş aýratynlyklary 1. Netijeli we ygtybarly: ýat litiý batareýasyz ýokary energiýa zarýad berilýän batareýa, ýokary kuwwatlylyk, gowy zarýad we zarýad öndürijiligi, öz-özüni pes çykarmak, ykdysady gurşaw, hapalanmaýan, ýaşyl energiýa tygşytlaýan ýagtylyk çeşmesi, daşky gurşaw talaplaryna ýetmek üçin.2. Lightagtylygyň netijeliligi: daşary ýurtdan getirilen täze ultra-ýokary ýagtylyk ýokary kuwwatly LED gaty berk ýagtylyk çeşmesini saýlamak, energiýa tygşytlamak, ýokary ýagtylyk netijeliligi, uzak ömür, hyzmat ...

  • BHZD series Explosion-proof aeronautic flashing lamp

   BHZD seriýasy Partlama garşy howa awiasiýasy ...

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Gorag ýokary güýçli alýumin garyndysy bilen bir gezek galypdyr.Daşky görnüşi ýokary tizlikde partlandan soň ýokary basyşly statik bilen plastmassa sepildi.Goragda käbir artykmaçlyklar bar: berk gurluş, ýokary dykyzlykly materiallar, uly güýç, partlama garşy inçe funksiýalar.Plastiki poroşokyň güýçli ýelmeşmesi we ajaýyp antikorroziw öndürijiligi bar.Daşky görnüşi arassa we owadan;2. Döküm emele getiriş, ykjam gurluş, gözellik ...